زهرا اجلال گودرزی
زهرا اجلال گودرزی
درباره ی نویسنـــده

کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دبیر امور فرهنگی بسیج به مدت 3 سال/ 4 سال فعال فرهنگی و علمی به عنوان مدیر مسئول، سردبیر و عضو هیئت تحریریه مجله دختران ایران زمین در نهاد رهبری دانشگاه الزهرا/ 5 سال دبیری و مشاوره مذهبی در مساجد، مدارس و مباحث آزاد در کارگاه های خانوادگی و دینی و پاسخ به سؤالات دانشجویان در دانشگاه کارشناس سرویس دین تبیان

تعــــداد مقالات 531
تعداد نظرات مقالات1792
آخرین مقالات نویسنـــــده