منابع تصویری
برگ درخت
تعداد بازديد: 4152
حجم تصوير : 3.91 MB
سايز تصوير : 2336 * 3504

خداوند روح بشررا به گونه ای آفرید که استعداد بسیار گسترده ای دارد که بدون ارتباط با زیبایی ها، راکد و خنثی می گردد و در نتیجه روح تنها با کمیت و گسترش های مادی محض ارتباط پیدا می کند و خود را در قفس می بیند