منابع تصویری
پوتین های سربازی
تعداد بازديد: 7251
حجم تصوير : 4.57 MB
سايز تصوير : 1680 * 2240
کفش راحت، کفشی است که دارای ارتفاع مناسب بوده و پا در کفش احساس راحتی کند. معمولا نباید کفه کفش سفت بوده و فشار را فقط به یک نقطه منتقل کند.