منابع تصویری
دمپایی های پلاستیکی انگشتی
تعداد بازديد: 5277
حجم تصوير : 2.38 MB
سايز تصوير : 1944 * 2592
نتایج تحقیقاتی که در آمریکا انجام شده است نشان می دهد، استفاده از دمپایی های ابری که یک بند در جلو دارند و این بند میان انگشت شصت پا و بقیه انگشت ها قرار می گیرد تا حدود زیادی می تواند از مشکلات مچ پا و زانو بکاهد               .