منابع تصویری
عنکبوتي از نزديک
تعداد بازديد: 958
حجم تصوير : 293 KB
سايز تصوير : 1200 * 1600
يکي از مهمترين عوامل موثر در زندگي عنکبوتها ، توانايي تنيدن تار است. اين ابريشم يا تار ، از جنس اسکلروپروتئين بوده و در اثر تماس با هوا ، سخت مي‌گردد. اين ابريشم در کارهاي مختلفي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بعضي از عنکبوتها پرده هاي کوچکي تنيده و اسپرمهاي خود را روي آن قرار مي‌دهند. همچنين بعضي از گونه‌ها از آن براي ساختن پيله استفاده مي‌کنند و تخمهاي خود را درون آن مي‌گذارند. اما اکثر گونه‌ها از ابريشم براي ساختن رشته‌هاي تار عنکبوت استفاده مي‌کنند.