منابع تصویری
نماي اتومبيل استون مارتين  DB6-Volante-1966
تعداد بازديد: 237
حجم تصوير : 953 KB
سايز تصوير : 1173 * 1600
اتومبيل استون مارتين DB6، اولين استون مارتيني است که به نام « Volante » ملقب شده است که در زبان ايتاليايي به معناي «پرواز» است .