منابع تصویری
نماي اتومبيل استون مارتين  DB4- GT-1959
تعداد بازديد: 339
حجم تصوير : 1.04 MB
سايز تصوير : 1165 * 1600
اتومبيل استون مارتين DB4 GT اولين بار در نمايشگاه موتور اتومبيل لندن در سال 1959 عرضه شد .