منابع تصویری
نماي اتومبيل استون مارتين DB4-1959
تعداد بازديد: 279
حجم تصوير : 374 KB
سايز تصوير : 1200 * 1600
افراد کليدي شرکت کننده در تيم کاري اتومبيل استون مارتين مدل DB4 عبارتند از مدير کل «جان وير »، طراح شاسي «هارولد بيچ» و طراح موتور« تادک مارک » .