منابع تصویری
نماي اتومبيل استون مارتين  DB3-1951
تعداد بازديد: 356
حجم تصوير : 369 KB
سايز تصوير : 1200 * 1600
اتومبيل استون مارتينDB3 و بعد از آن استون مارتين DB3S اتومبيل هاي مسابقه اي هستند که در دهه 1950s توليد شده اند .ا گر چه در توليد آنها از بعضي قطعات استون مارتين DB2 نيز استفاده شده است، اما آنها کاملا متفاوت و به سبک مسابقه اي طراحي شده اند . لازم به ذکر است که تغيرات اساسي صورت گرفته در مدل مذکور توسط اتحاديه ex - Auto و شخص ابران ون ابرهورست انجام گرفته است .