منابع تصویری
هواپيماها در قديم چگونه رديابي مي شدن
تعداد بازديد: 124
حجم تصوير : 66 KB
سايز تصوير : 490 * 700
در تصاوير فوق ابزار هايي که در گذشته براي رديابي هواپيماها استفاده شده است، را مشاهده مي کنيد.