مرکبات
تعدادي نارنگي
تعداد بازديد: 488
حجم تصوير : 400 KB
سايز تصوير : 2136 * 2848
نارنگي (نام علمي: Citrus reticulata) يکي از ميوه‌ها از تيره مرکبات است. نارنگي نسبت به پرتقال کوچک‌تر است، و مزه? ترش و شيرين تري دارد. در پزشکي سنتي ايراني طبع اين ميوه را سرد و تر مي‌دانند و براي آن خواصي چون «مفرح قلب، رافع خفقان، صفرابُر و فرونشاننده لهيب معده و کبد» نام مي‌برند. اين ميوه داراي مقدار زيادي منيزيم است و از اين طريق در فعاليت ماهيچه‌ها، دستگاه گوارش و دستگاه عصبي مؤثر است.