منابع تصویری
گلهاي لاله صورتي باز شده از نماي بالا
تعداد بازديد: 1234
حجم تصوير : 608 KB
سايز تصوير : 1200 * 1920
امروزه نوعي وحشي از گلهاي لاله در کوه‌هاي کردستان ايران مي‌رويد، کشورهاي اروپايي خريدار آن هستند، آنها سعي مي کنند تا در مملکت خود اين لاله را پرورش دهند، و زينت بخش محيط زندگي خود سازند. ارد بزرگ متفکر نامدار، آميختگي زندگي انساني با گل لاله را اينگونه بيان مي دارد: آدمياني مانند گل هاي لاله، زندگي کوتاه در هستي و نقشي ماندگار در انديشه ما دارند .شهرت لاله به سبب گل‌هاي جامي شکل آن است.