• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
منابع تصویری
جغدي روي شاخه درخت
تعداد بازديد: 2089
حجم تصوير : 449 KB
سايز تصوير : 900 * 1350
در کتاب اوستا  از جغد با نام اشوزشت ياد شده  و وي را فراري دهنده ديوها و پليديها خوانده اند يا در نسخي ديگر وي را به بهمن مرغ و  مرغ زوبره و هومن مرغ و شب اويز(مرغ شب ) خوانده اند و به خواص دارويي وي بارها اشارت کرده اند مانند :فراري دهنده مار و افعي -خون با روغن به جهت دواي افت - زهره با خاکستر به جهت شب ادراري -دل و جگر به جهت قولنج - خوردن چشم به واسطه افزوني  قدرت بينايي در شب، خوردن تخم و شراب به واسطه ترک شرابخواري يا به نقل از کليله و دمنه بردن ان به نبرد به واسطه زيادي قدرت و توان و .......