منابع تصویری
خر صحرايي
تعداد بازديد: 2145
حجم تصوير : 110 KB
سايز تصوير : 640 * 800
گورخر مرکب از: گور + خر به معني خر صحرايي، چه گور به معني صحرا و زمين هموار و دشت است .(غياث اللغات )