اتاق کودک
حس آرامش و سكوت
تعداد بازديد: 1107
حجم تصوير : 264 KB
سايز تصوير : 1200 * 1920
در اين اتاق که اتاق خواب کودک است حس آرامش و سكوت موج مي زند، به خاطر وجود رنگ آبي وسبز البته براي کاستي از سردي اتاق رنگ آبي بصورت تيره هم بکار رفته است.