اتاق نشیمن
تلفيق دو رنگ متضاد
تعداد بازديد: 5333
حجم تصوير : 278 KB
سايز تصوير : 1200 * 1920
در اين اتاق نشيمن از تلفيق دو رنگ متضاد سفيد وسياه استفاده شده است .معمولا رنگهاي متضاد ترکيبات زيبايي را درست مي کنند.ضمن اينکه طبق سليقه از وسايل تزييني مانند کوسن ومجسمه و... استفاده شده است.