منابع تصویری
السلام ای سرور وارام جان/دین وامت را تویی روح وروان
تعداد بازديد: 293
حجم تصوير : 528 KB
سايز تصوير : 1000 * 1500