منابع تصویری
خیل کوفیان! به کوری دو چشمتان/مطیع امر سید علی را رنگ عوض نمی کند
تعداد بازديد: 318
حجم تصوير : 491 KB
سايز تصوير : 1500 * 1000