منابع تصویری
پروانه صفت، گردعلی میگردیم/تا دیده ی هر فتنه گری کور شود!
تعداد بازديد: 583
حجم تصوير : 629 KB
سايز تصوير : 1061 * 1591