منابع تصویری
دیروز اگر عزیز مصر یوسف بود/امروز عزیز دل ما خامنه ایست
تعداد بازديد: 878
حجم تصوير : 473 KB
سايز تصوير : 1000 * 1500