منابع تصویری
در كشور عشق مقتدا خامنه ایست/فرماندهی كل قوا خامنه ایست
تعداد بازديد: 772
حجم تصوير : 461 KB
سايز تصوير : 1000 * 1500