منابع تصویری
امروز استواریم - تا خصم مان بداند/ما اهل کوفه نیستیم -علی تنها بماند
تعداد بازديد: 500
حجم تصوير : 418 KB
سايز تصوير : 1500 * 1000