منابع تصویری
علامت پیروزی
تعداد بازديد: 2376
حجم تصوير : 231 KB
سايز تصوير : 619 * 974
مردم کرد در حال نشان دادن علامت V (پیروزی) در حالی که بر روی یک تنه درخت ایستاده اند در نزدیکی مرز با سوریه.