منابع تصویری
سیل در فرانسه
تعداد بازديد: 1191
حجم تصوير : 240 KB
سايز تصوير : 649 * 974
تصویری از تخریب ماشین های سیل زده در فرانسه که پس از طغیان رودخانه ماسانه به این فرم درآمده اند.