منابع تصویری
ضد هوایی تروریستهای سوریه
تعداد بازديد: 1136
حجم تصوير : 256 KB
سايز تصوير : 649 * 974
تصویر ترورسیت های مستقر در شمال حلب در حال آتش گشودن به هواپیماهای ارتش سوریه.