منابع تصویری
جاده میان مزرعه
تعداد بازديد: 465
حجم تصوير : 1.03 MB
سايز تصوير : 1200 * 1600
سایه درخت های درون جاده در مزارع کشاورزی اطراف در ورل در شمال راین در آلمان