نماهای خارجی
دروازه معبد چینی
تعداد بازديد: 1455
حجم تصوير : 747 KB
سايز تصوير : 1200 * 1600
دروازه چنجزن در معبد بهشت در پکن در چین