منابع تصویری
تصویر زمینه جوجه پنگوئن ها
تعداد بازديد: 1933
حجم تصوير : 538 KB
سايز تصوير : 1200 * 1600
تصویر زمینه پنگوئن بزرگ و جوجه های سفید و سیاه در قطب جنوب