منابع تصویری
تک گل سفید
تعداد بازديد: 838
حجم تصوير : 688 KB
سايز تصوير : 1080 * 1918
گل سفید تکی و برگ سبز در زمینه محو