منابع تصویری
برگ های سفید با رگه های سبز
تعداد بازديد: 557
حجم تصوير : 655 KB
سايز تصوير : 1080 * 1918
گیاه با برگ های سفید با رگه های آوندی سبز مجتمع در زمینه سرسبز در سریلانکا