منابع تصویری
موج و صخره و دریا
تعداد بازديد: 2834
حجم تصوير : 290 KB
سايز تصوير : 615 * 950
خوردن موج به صخره در ساحل دریا و پخش شدن آن در غروب خورشید