منابع تصویری
صخره های ساحلی دریای آبی
تعداد بازديد: 1114
حجم تصوير : 349 KB
سايز تصوير : 615 * 950
موج های برگشته از ساحل شنی و خانه ای روی صخره کنار دریا