سنگ و صخره
صخره میان دریا
تعداد بازديد: 288
حجم تصوير : 550 KB
سايز تصوير : 560 * 950
صخره میان دریای مه گرفته زیر آسمان ابری گرفته