سنگ و صخره
غروب زرد دریای آرام
تعداد بازديد: 391
حجم تصوير : 231 KB
سايز تصوير : 621 * 950
غروب صخره میان غروب دریای آرام