منابع تصویری
تک درخت در میان فراموش شدگان
تعداد بازديد: 961
حجم تصوير : 252 KB
سايز تصوير : 573 * 900
تک درخت بزرگ در گورستان با سنگ های سفید