منابع تصویری
سازه های هماهنگ روستایی ها
تعداد بازديد: 223
حجم تصوير : 827 KB
سايز تصوير : 651 * 1000
سازه های چوبی و قایق در دریاچه سبز در کنار کوه