منابع تصویری
سنگ های بزرگ در ساحل
تعداد بازديد: 1072
حجم تصوير : 611 KB
سايز تصوير : 672 * 1007
قلوه سنگ های بزرگ در ساحل دریای آرام و آسمان ابری آرام