منابع تصویری
برخورد موج به صخره
تعداد بازديد: 764
حجم تصوير : 227 KB
سايز تصوير : 615 * 950
موج های متوقف شده بوسیله صخره ها در غروب آسمان صاف و رنگارنگ دریا