نماهای خارجی
نوشته "دشمنی ابدی" روی گنبد
تعداد بازديد: 544
حجم تصوير : 491 KB
سايز تصوير : 598 * 900
جفرسون درباره نوشته روی گنبد میگوید: من در محراب خدا به دشمنی ابدی با هر نوع ستمگری که در ذهن افراد است ناسزا گفتم.