منابع تصویری
رودخانه ای میان جنگل
تعداد بازديد: 360
حجم تصوير : 793 KB
سايز تصوير : 667 * 1000

رنگ های رنگین کمان در سنگ های اطراف جوبیار وسط جنگل