منابع تصویری
اسکله تخریب شده دریا
تعداد بازديد: 478
حجم تصوير : 402 KB
سايز تصوير : 615 * 950
رشد گیاه گل ناز از روی اسکله تخریب شده در ساحل شنی دریا