منابع تصویری
قایق های باریک
تعداد بازديد: 581
حجم تصوير : 315 KB
سايز تصوير : 657 * 1000
ساحل سبز دریاچه با قایق های رنگی باریک پارو دار