منابع تصویری
روزنامه جهان صنعت، چهارشنبه 16 بهمن 1392
تعداد بازديد: 186
حجم تصوير : 588 KB
سايز تصوير : 1414 * 1024
در تهران خبری نیست /ویژگی‌های  یک جشنواره بین المللی؛ جشنواره بهانه‌ای برای همکاری است