منابع تصویری
ساختمان های خالی در هلند
تعداد بازديد: 160
حجم تصوير : 37 KB
سايز تصوير : 232 * 390