240.320
سایه ای از یک درخت
تعداد بازديد: 481
حجم تصوير : 190 KB
سايز تصوير : 320 * 240