طبیعت
جنگ میان موجودات فضایی
تعداد بازديد: 630
حجم تصوير : 546 KB
سايز تصوير : 1080 * 1920
وضوح در جهت طول100 وضوح در جهت عرض100