مرامنامه استفاده از خدمات همسان‌گزینی
باسمه تعالی
شرایط استفاده از خدمات همسریابی پروژه همسان گزینی تبیان
  • از آنجایی که تمامی مراحل معرفی متقاضیان به یکدیگر از طریق خانواده ها انجام می پذیرد، متقاضی موظف است خانواده خود را در جریان ثبت نام خود و شرایط این طرح قرار دهد .
  • مسوولیت صحت اطلاعات وارد شده در فرم ها، به عهده متفاضی است و در صورت مشخص شدن نادرستی این اطلاعات، تبیان نسبت به تبعات قانونی و شرعی آن مسوولیتی ندارد . هر چند صحت بخشی از اطلاعات افراد معرفی شده، در بخش همسان گزینی تبیان احراز می شود با این همه بخش وسیع تری از اطلاعات صرفا بر مبنای خوداظهاری متقاضیان استوار است . بنابراین از همه خانواده هایی که به این شیوه به یکدیگر معرفی می شوند موکدا خواسته می شود پیش از رد یا قبول پیشنهاد ازدواج، تحقیقات کافی در مورد طرف مقابل انجام دهند .
  • بخش همسان گزینی تبیان و واسطین ازدواج شبکه همسان گزینی در قبال ارائه خدمات خود به متقاضیان ازدواج هیچگونه وجهی دریافت نمی کنند .
  • سرویس همسریابی بخش همسان گزینی خدمات خود را فقط به مجردین و در زمینه ازدواج دائم ارائه می دهد و از ارائه خدمات مربوط به ازدواج موقت و تعدد زوجات معذور است .
  • متقاضی متعهد می گردد در صورت معرفی خانم / آقایی، نتیجه مذاکرات اولیه هر چه باشد، از شماره تلفن ها و نشانی هایی که در اختیار دارد سوء استفاده نکرده و شماره تلفن یا نشانی مزبور را در اختیار فرد ثالثی قرار ندهد .
  • در صورت معرفی خانم به متقاضی آقا، در اسرع وقت (حداکثر ظرف 10 روز ) با ایشان و خانواده شان ملاقات نموده و پس از ملاقات اول نتیجه را ( هر چه که باشد ) به بخش همسان گزینی اطلاع دهند . همچنین خانم نیز موظف است نتیجه ملاقات را به بخش همسان گزینی اطلاع دهد .
  • توصیه می شود آقایان متقاضی در صورت ملاقات با خانم معرفی شده، چنانچه به هر دلیل صحبت هایشان به نتیجه نرسید، طی تماس تلفنی با خانواده دخترخانم ضمن تشکر از آنان و آرزوی سعادت و خوشبختی برایشان نتیجه را اطلاع دهند .
  • توصیه می شود چنانچه طرفین در جلسه اول یکدیگر را پسندیدند و صحبت ها جدی تر شد و ادامه یافت، حداکثر تا جلسه چهارم یا پنجم، هر دو به اتفاق به مراکز معتبر مشاوره که از طرف بخش همسان گزینی تبیان معرفی می شوند، مراجعه نمایند و از نظرات تخصصی روانشناسان استفاده نمایند .
  • بخش همسان گزینی تبیان با ایجاد بستر ثبت نام و ارجاع به شبکه واسطین، گامی در جهت تسهیل فعالیت های واسطین ازدواج برداشته و در قبال خواسته های متقاضیان ازدواج مبنی بر تعجیل و فوریت معرفی ها و تسریع نسبت به حصول نتیجه خود را ملزم نمی داند.
  • متقاضیان آگاهند که بخش همسان گزینی تبیان صرفا بستری جهت به اشتراک گذاری اطلاعات واسطین فراهم آورده و هیچگونه تعهدی مبنی بر معرفی فرد مناسب به متقاضی ندارد .