• ڕەش
 • سپی
 • سه وز
 • شین
 • سوور
 • پرتەقاڵی
 • مۆر
 • زێڕین
 • ژماره‌ی بینینه‌کان :
 • 3368
 • چوار شەممه 1/9/1391
 • رۆژژمێر :

رێوره سمي کۆسايي (هه ميشه يي)

ئه م رێوره سمه له 10تا15ي گوڵاني هه موو ساڵێک له هه وراماندا به رێوه ده چێت واته ئه و کاته ي سروشتي هه ورامان جوانترين سيما به خۆوه ده گرێت و خه ڵکه که شي ئاماده ي کۆچکردن بۆ هه وارو خانوو باخه کان ده بن.

له به رێوه بردني ئه م جه ژنه له سه ر تاسه ري هه و راماندا خه ڵک به شدار ده بن و به شادي و هه ڵپه رکێ و رازونيازو سه ماي ده روێشي ئه رکي خۆيان به جێدێنن. خاڵي سه رنجراکڵش  ئه وه يه که خه ڵک به گشتي له و جه ژنه دا ياپراخ ده خۆن، يه کێک له و کارانه ي که خه ڵک له و جه ژنه دا جێبه جێي ده که ن ئه ويه که هه وڵده ده ن ئه و به رده ي که له نزيکي گڵکۆي پيرشالياردايه داتاشن و پارچه يه کي لێبه رنه وه بۆ ماڵ بۆ ئه وي شيري ئاژه ڵه کانيان زۆر بێت و به ره که تيان لێبکه وێت . ئه م به رده نابێ به هۆي ئاسن و چه کوشه وه بشکێت به ڵکو به دڵنياييه وه ده بێت به به ردێکي تر بشکێت. سه باره ت به م جه ژنه زۆر شت وتراوه يه کێک له و بۆچوونانه، بۆچووني خه ڵکي ناوچه که يه که پێيانوايه يه کێک له رێره واني پيرشاليار له گوندێکي تره وه هاتووه ته لاي پير تا بۆ زيادبووني به رهه م و به ري به ري ئاژه ڵ ته وه رک (شتێکي پيرۆز) وه رگرێت.

ئه م رێوره سمه له 10تا15ي گوڵاني هه موو ساڵێک له هه وراماندا به رێوه ده چێت واته ئه و کاته ي سروشتي هه ورامان جوانترين سيما به خۆوه ده گرێت و خه ڵکه که شي ئاماده ي کۆچکردن بۆ هه وارو خانوو باخه کان ده بن.

تۆشه ي ئه و رێره وه ياپراخ بووه که پيرشاليارو رێره وه کاني لێيده خۆن پاشان پير روو له ميوان ده کات و پێيده ڵێت به ردێک به سه ر به رده پيرۆزه که بدات و پارچه يه کي لێکاته وه و بۆ ته وه رک (پيرۆزي) له گه ڵ خۆيدا بيباته وه، بۆيه له و رۆژه وه به دواوه خه ڵک هه ر ساڵه رێوره سمي کۆسايي به جێدێنن.

هه ڵبه ته هاوکاتبووني جه ژني پيرشاليارو جه ژني سه ده ي ئێران و هه ر وه ها هاوکاتبووني به رێوه بردني جه ژني کۆسايي له گه ڵ جه ژني گاهنباري يه که م (جه ژني نێوه راستي به هار) که تايبه ته به نه ته وه کاني ئێراني کۆن ، که (ميديۆزه رم)يشي پێده ڵێن، جێگاي تێرامانێکي ز ۆره.

سه رچاوه : کتێبي گرنگي کوردوکوردستان له قۆناغه ميژووييه کاني ئێران تا سه رده مي ئه فشاريه (نوسين و ئاماده کردني مه نسور مه خدوم به وه رگێراني ره فعه ت مورادي)