• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
جستجو :

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني ايران که وابسته به وزارت صنايع و معادن مي باشد يک مرکز تحقيقاتي و کاربردي است که به انجام بررسيهاي زمين شناسي و اکتشافات معدني در نقاط بکر و دست نخورده ايران مي پردازد. از طريق وب سايت اين مرکز مي توانيد بيشتر با روند فعاليتها و پروژه هاي آن آشناشده و در جريان آخرين اکتشافات و مطالعات زمين شناسي در کشور قرار بگيريد. همچنين مي توانيد در مورد غناي ايران از لحاظ معادن و ذخاير مواد معدني اطلاعات گسترده اي کسب نماييد.

www.gsi-iran.org

فارسي,انگليسي

چنانچه مي دانيد ايران در زمره زلزله خيزترين مناطق جهان مي باشد و پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله در قالب اهداف پژوهشي- آموزشي در زمينه زلزله شناسي، بحرانهاي ناشي از زلزله، ارائه راهکارهاي علمي در جهت کاهش خطر پذيري زلزله، گسترش فرهنگ ايمني و چگونگي مواجهه با آن در بين مردم از سال 1368 تاسيس شده است. وب سايت اين مرکز به بازتاب فعاليتها، بيان امکانات و پژوهشها و مطالعات انجام شده در اين زمينه مي پردازد.

www.iiees.ac.ir

فارسي,انگليسي