عضویت در خبرنامه

درس 6

اطلاعات درس
ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 2138 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 60 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 43927 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 50 درصد از کلمات متن قرآن)

کلمه :
بَعْد = پس، بعد

آمار :
192

ریشه :
ريشه: ب ع د

نوع :
اسم

عبارت :
اَلَّـذيـنَ يَنـقُـضونَ عَهـدَ اللهِ مِن "بَعـدِ" ميـثاقِـه‌kى

ترجمه :
كسانى كه مى شكنند پيمان الله را بعد از بستنش

آدرس :
سوره البقرة آيه 27

کلمه :
كَفَروا = كافر شدند

آمار :
194

ریشه :
ريشه: ك ف ر

نوع :
فعل

عبارت :
اِنَّ اَلَّـذيـنَ "كَـفَـروا"

ترجمه :
در حقيقت كسانى كه كفر ورزيدند

آدرس :
سوره البقرة آيه 6

کلمه :
عِنْد = نزد

آمار :
197

ریشه :
ريشه: ع ن د

نوع :
اسم

عبارت :
ذ¹لِـكُم خَيـرٌ لَـكُم "عِنـدَ" بارِئِـكُم

ترجمه :
اين بهتر است برايتان نزد آفريدگارتان

آدرس :
سوره البقرة آيه 54

کلمه :
كُنْتُمْ = بوديد

آمار :
199

ریشه :
ريشه: ك و ن

نوع :
فعل

عبارت :
وَ اِن "كُنـتُم" فى رَيـبٍ مِـمّا نَـزَّلـنا عَـلى¹ عَبـدِنا

ترجمه :
و اگر هستيد در شک نسبت به آنچه نازل كرديم بر بنده امان

آدرس :
سوره البقرة آيه 23

کلمه :
اُولئِکَ = ايشان

آمار :
204

ریشه :
ضماير و ادوات

نوع :
اسم

عبارت :
"اُول¹ـئِـكَ" عَـلى¹ هُـدًى مِن رَبِّـهِم

ترجمه :
آنان بر هدايتى از جانب پروردگارشانند

آدرس :
سوره البقرة آيه 5

کلمه :
هذا = اين

آمار :
225

ریشه :
ضماير و ادوات

نوع :
اسم

عبارت :
قالوا "ه¹ـذَا" اَلَّـذى رُزِقـنا مِن قَبـلُ

ترجمه :
مى گويند اين همان است كه روزيمان شد پيشتر

آدرس :
سوره البقرة آيه 25

کلمه :
عَن = از

آمار :
225

ریشه :
ضماير و ادوات

نوع :
حرف

عبارت :
وَ اتَّـقُوا يَومًا لا تَجـزى نَفـسٌ "عَن" نَفـسٍ شَيـئًا

ترجمه :
و پروا كنيد از روزى كه نه دفع مى كند هيچ كس از كسى چيزى را

آدرس :
سوره البقرة آيه 48

کلمه :
اَنَّ = كه، اينكه

آمار :
228

ریشه :
ضماير و ادوات

نوع :
حرف

عبارت :
"اَنَّ" لَـهُم جَـنّاتٍ تَجـرى مِن تَحـتِـهَا الاَنـهارُ

ترجمه :
كه براى آنان است باغ هايى كه جاريست از زير آنها نهرها

آدرس :
سوره البقرة آيه 25

کلمه :
إذ = چون، و چنين بود كه، ياد كن

آمار :
239

ریشه :
ضماير و ادوات

نوع :
اسم

عبارت :
وَ "اِذ" قالَ رَبُّـكَ لِلـمَـلائِـكَـةِ

ترجمه :
و هنگامى كه گفت پروردگارت به فرشتگان

آدرس :
سوره البقرة آيه 30